ІІ МІЖНАРОДНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ ФОРУМ SMART CITY & ЕКОСИСТЕМА

Дата проведення: 05-10.02.2019
Мiсце проведення: м. Яремче, вул. І. Петраша, 30, оздоровчий комплекс «Карпати»

SMART CITY (розумне місто) – сучасна модель управління на засадах передових знань та впровадження сучасних інформаційнокомунікаційних технологій для створення комфортного середовища;

— підвищення якості послуг, прозорості та відкритості влади, партнерства з бізнесом;

— активізація участі громадян у процесах розвитку міст України та формування нової політики;

— стимул для розвитку громадських ініціатив та бізнес-проектів;

— використання сучасних геоінформаційних та інформаційних систем для надання доступу до муніципальних, регіональних даних;

— підвищення показників у рейтингах, а не за цифрою;

— якість життя кожного громадянина;

— успішність реформування та підвищення конкуренто-спроможності країни в цілому за рахунок комплексного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в кожну сферу життєдіяльності кожного міста;

— формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян.

Модель сучасного міста має розвиватися в повній гармонії з навколишнім середовищем. Тому Екосистема є ключовим питанням в тематиці даного Форуму.

МЕТА І ЗАВДАННЯ:

Мета і завдання Форуму — об’єднати потенціал його учасників саме на розв’язанні ключових проблем, які ставить перед кожним сучасний світ. Світ, в якому все дуже швидко змінюється, блискавично народжуються нові виклики і для їх подолання необхідно приймати швидкі, ефективні і професійні рішення.

Активний діалог усіх сторін громадянського суспільства є необхідною умовою його розвитку. Особливої ваги спілкування, комунікація горизонтальних зв’язків набувають в умовах процесу децентралізації. Успішна громада, місто — неможливі без ефективного обміну інформацією, досвідом, впровадження кращих практик. Тому, створення саме комунікаційного майданчика для вирішення господарських питань громад, всприятиме прискоренню цього процесу,
підвищення його ефективності, а також випрацюваного відповідального ставлення до навколишнього середовища.

УЧАСНИКИ:

— керівники та спеціалісти органів місцевого самоврядування;

— представники центральних органів виконавчої влади;

— керівники комунальних підприємств;

— представники об’єднаних територіальних громад;

— бізнес;

— представники науки;

— галузеві асоціації та інші громадські об’єднання.

В роботі Форуму братимуть участь експерти з Польщі, Німеччини, Австрії, Чехії, Словаччини, Молдови, Білорусі, Литви, Латвії, Естонії, Ізраїлю та інших країн.

ЗАХОДИ:

В рамках Форуму планується провести чотири конференцій:

— Міжнародна науково-практична конференція «Смарт розвиток громад — реалії та перспективи»;

— ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Ресурсозбереження та якісні комунальні послуги — стратегічний напрямок розвитку громад»;

— Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіти»;

— Заходи УСПП.